Koulutus

Suomen nuottigraafikot ry järjestää notaatiokursseja yhteistyössä eri toimijoiden kanssa. Räätälöityjä kursseja voidaan järjestää esim. oppilaitoksissa, sävellystyöpajoissa tai osana laajempaa seminaaria. Kurssin sisältö suunnitellaan yhdessä tilaajan kanssa, ja se voi olla joko ohjelma-spesifi (Finale, Sibelius, loppukeväällä 2017 myös Dorico) tai nuottikuva-lähtöinen, jolloin koulutusta annetaan ohjelmistosta riippumatta. Koulutuksen suunnittelussa otetaan aina huomioon osallistujien lähtötaso.


Lisätietoja: toimisto@nuottigraafikot.org


Tarjoamme myös valmiita koulutuspaketteja erilaisilla teemoilla:


HYVÄT NOTAATIOKÄYTÄNNÖT


Johdatus notaatiokäytäntöihin, partituurin ja stemmojen ulkoasuun, katsaus merkintöihin ja rakenteisiin. Luento, ei vaadi tietokonetta. 2 h.



KERTAUSKURSSI FINALE/SIBELIUS


Notaatio-ohjelman perusteet koneella läpi käyden. Puolipäivä- tai kokopäiväkurssi.



STEMMOJEN TEON PERUSTEET


Finale/Sibelius. Ohjelman automaattisesti irroittamat stemmat eivät ole automaattisesti käyttövalmiit. Kurssilla käydään läpi hyvät stemmojen teon käytännöt, alkaen eri paperiko'oista, nuottikuvan koosta aina sivunkääntöjen ja pikkunuottien lisäämiseen saakka. Puolipäivä- tai kokopäiväkurssi.



ONGELMALLISET NOTAATIOT


Finale/Sibelius. Edistyneille käyttäjille suunnattu kurssi, jonka sisältöön kuuluu modernin musiikin notaatiotyylit, partituurien erikoistilanteet sekä näiden siirto stemmoihin, mikrotonaaliset merkinnät jne. Kokopäiväkurssi (6 h).



PLAYBACK-TIEDOSTON LUONTI


Teoksesta saa usein partituuria tarkemman kuvan äänisimulaation avulla. Finale/Sibelius-ohjelmat antavat hyvät lähtökohdat soivan demon tekemiseen. Aivan ongelmatonta tämä ei kuitenkaan ole. Kurssilla käydään läpi soivan partituurin tekemisen perusteet, erilaiset audio-pankit, mikrotonaalisten merkintöjen ohjelmointi jne. Kokopäiväkurssi (6 h).



OHJELMANVAIHTAJAN TYÖKALUPAKKI


Ohjelmissa on eroja! Kurssi on suunnattu niille käyttäjille, jotka ovat juuri vaihtaneet Finalesta Sibeliukseen, päin vastoin, tai suunnittelevat vaihtamista. Puolipäivä- tai kokopäiväkurssi.



SOITTAEN NUOTIKSI


Huonosti muotoiltu Midi-transkriptio saattaa tehdä helpostakin tuutulaulusta ultramodernilta sävellykseltä näyttävän risuaitahimmelin. Olipa kyseessä pianotekstuuri, stemmojen soittaminen sisään, partituurin koostaminen soittaen tai muu midi-soittimen ja notaatio-ohjelman yhteispeliä vaativa hanke, tältä kurssilta löytyy apu ja neuvo. Puolipäiväkurssi.