Tariffit

Oheinen minimitariffilista on yhdistyksen julkaisema suosituslista ammatti-nuottigraafikolle maksettavista palkkioista. Lista on jaettu siten, että käsikirjoituksesta puhtaaksi piirrettävä materiaali ja (säveltäjän tai sovittajan) digitaalitiedostosta editoitava materiaali on eritelty omiin kategorioihinsa. Myös nuottikuvan kompleksisuuden aste, stemmojen sivukoko jne. ovat hintaa määrittäviä tekijöitä.


Nuottigraafikko on freelancer-yrittäjä, joka maksaa palkkiostaan itse sosiaaliturvan, lomarahat ja eläkkeen. Palkkaamalla ammattilaisen tuet suomalaista työtä ja osaamista.Tariffilista on hyväksytty yhdistyksen hallituksen kokouksessa 22.9.2016 ja päivitetty 17.5.2021. Tariffilista koskee Suomen Nuottigraafikot ry:n jäsenten työn hinnoittelua. 


________________________________Tietoa puhtaaksikirjoitusprojektin kustannusten arvioinniksi


Koska jokainen puhtaaksikirjoitusprojekti on uniikki, on puhtaaksikirjoituksen kustannusten arviointi aina haastavaa. Kustannusten arvioinnissa tärkeimpiä tekijöitä ovat dimensiot, siis teoksen laajuus tahteina sekä toisaalta teoksessa käytettävän kokoonpanon suuruus


Alla esitetty laskentatapa perustuu oletukseen että yhdelle A4-kokoiselle stemmasivulle mahtuu noin 50 tahtia musiikkia, yhdelle B4-kokoiselle stemmasivulle puolestaan noin 75 tahtia musiikkia. Huom! Tämä on karkea arvio, sillä käytännössä stemmojen mitta voi vaihdella suurestikin. Usein jousistemmat ovat huomattavasti pidempiä kuin puhallinstemmat, usein jopa 2-3 kertaa pidempiä. Toisaalta puhallinstemmat saattavat olla joskus huomattavasti keskimääräistä lyhyempiäkin.


Sivujen määrä voi vaihdella myös jousien divisien tai lyömäsoitinpartituurin johdosta paljonkin. Nyrkkisääntönä voi pitää, että A4-kokoisen stemman yhdelle riville mahtuu noin 30 säveltä/taukoa. Tämä määrittää sen kuinka monta tahtia riville ja sitä myöten sivulle mahtuu.  Jos ajattelet vaikkapa Arvo Pärtin musiikin staattisuutta ja vertaat sitä esim. Einojuhani Rautavaaran teosten jousikihinään, on tämä ero helppo ymmärtää. 


Kamarimusiikkiteosten partituurissa on yhdelle sivulle laskettu mahtuvan keskimäärin 10 tahtia (2 systeemiä), keskikokoisissa orkesteriteoksissa 7 tahtia ja suurissa orkesteriteoksissa 8 tahtia. Nämä ovat suuntaa-antavia keskiarvoja, kun oletetaan että joissakin tapauksissa partituurisivulle mahtuu enemmän, toisissa tapauksissa vähemmän tahteja.Jos nuottigraafikko tekee sekä partituurin että stemmat, lasketaan stemmojen hinta editoidun partituuridatan mukaan. Käytännössä puhtaaksikirjoittaja siis editoi ensin partituurin, josta hän sitten myöhemmin irroittaa stemmat.


Seuraavat hintaesimerkit ovat teoreettisia esimerkkejä. Niiden tarkoitus on avata tariffitaulukon laskentaperiaatteet:


Käyttäen tariffitaulukon mukaisia hintoja oletuksella että puhtaaksikirjoittaja tekee koko editointiprosessin, 250 tahdin mittainen, nykymusiikkinotaatiolla toteutettu teos keskikokoiselle orkesterille (23 stemmaa) tulisi käsittämään 35 sivua partituuria (B4) ja 92 sivua stemmoja (B4). Säveltäjän datasta tehtynä teoksen materiaalin teettäminen maksaisi 1.933 euroa (35 x 25 eur + 92 x 11,50 eur).


Laaja, 500 tahdin nykymusiikkinotaatiolla toteutettu teos suurelle orkesterille (32 stemmaa) vastaavasti käsittäisi 63 sivua partituuria (A3) ja 224 sivua stemmoja (B4). Tariffitaulukon mukaan työn hinnaksi tulee 4.340 euroa (63 x 28 eur + 224 x 11,50 eur).